Upadłość konsumencka – kiedy można ogłosić: Upadłość konsumencka jest procesem, który pozwala osobie fizycznej, która ma trudności w spłacie swoich długów, na uregulowanie ich w sposób uregulowany przez ustawę. To możliwość uzyskania świeżego startu finansowego, aby móc zacząć od nowa. W Polsce, upadłość konsumencką można ogłosić, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą lub nie prowadzi działalności gospodarczej, ale posiada długi. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej, osoba taka musi posiadać długi w wysokości co najmniej 30 tysięcy złotych.

Upadłość konsumencka może być ogłoszona na wniosek samej osoby zadłużonej lub wierzyciela. Wnioskujący musi jednak spełnić określone warunki, w tym między innymi udokumentować swoje zadłużenie oraz brak zdolności do spłaty długu w normalny sposób. W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wierzyciele zostaną poinformowani o tym fakcie i przestają wykonywać wszelkie egzekucje związane z długami. Następnie, na podstawie uchwały sądu, zostaje wyznaczony syndyk, który zajmuje się rozpatrzeniem sprawy i podziałem majątku osoby zadłużonej między wierzycieli.

Upadłość konsumencka https://klimkowski-kancelaria.pl/10/prawo-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne jest ważnym narzędziem dla osób, które mają trudności z uregulowaniem swoich długów. Daje ona możliwość odzyskania kontroli nad swoimi finansami i rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu. Jednakże, przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, warto dokładnie rozważyć wszystkie opcje i skonsultować się z doradcą finansowym.

Czy możliwe jest umorzenie długów?

Umorzenie długów jest jednym z możliwych skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, długi osoby upadłej zostają umorzone, co oznacza, że osoba ta nie musi ich spłacać.

Jednakże, umorzenie długów nie jest automatyczne i zależy od indywidualnych okoliczności każdej sprawy. Ostateczną decyzję w sprawie umorzenia długów podejmuje sąd, na podstawie złożonego wniosku o upadłość konsumencką oraz dokonanej analizy sytuacji finansowej osoby upadłej.

Do umorzenia długów może dojść w dwóch sytuacjach:

 1. W wyniku postępowania likwidacyjnego – w takim przypadku majątek osoby upadłej zostaje sprzedany, a uzyskane środki zostają przeznaczone na spłatę długów wierzycieli. Jeśli uzyskane środki nie wystarczają na pokrycie całej kwoty zadłużenia, pozostałe długi zostają umorzone.
 2. W wyniku postępowania układowego – w takim przypadku osoba upadła i jej wierzyciele mogą zawrzeć układ, który reguluje warunki spłaty długów. Jeśli układ zostanie zatwierdzony przez sąd, to pozostałe długi zostają umorzone.

Warto jednak pamiętać, że umorzenie długów ma swoje konsekwencje finansowe, takie jak np. wpis do Krajowego Rejestru Dłużników. Ponadto, nie wszystkie długi podlegają umorzeniu, np. alimenty czy kary umowne. Dlatego przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i ubieganiu się o umorzenie długów, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym.

Pomoc doradcy finansowego – na co możemy liczyć?

Doradca finansowy to specjalista, który pomaga klientom w zarządzaniu swoimi finansami i osiągnięciu ich celów finansowych. Doradca finansowy może pomóc w różnych kwestiach finansowych, w tym:

 1. Budżetowanie – doradca finansowy może pomóc w ustaleniu budżetu i wydatków, aby klient mógł lepiej kontrolować swoje finanse.
 2. Planowanie emerytalne – doradca finansowy może pomóc w ustaleniu planu oszczędzania na emeryturę, który jest dostosowany do celów i potrzeb klienta.
 3. Oszczędzanie – doradca finansowy może pomóc w ustaleniu strategii oszczędzania i inwestowania, aby klient mógł zwiększyć swoje oszczędności i zainwestować swoje pieniądze w sposób, który odpowiada jego celom finansowym.

  Upadłość konsumencka - kiedy można ogłosić
  Upadłość konsumencka – kiedy można ogłosić
 4. Inwestowanie – doradca finansowy może pomóc w wyborze odpowiednich instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne itp., aby klient mógł osiągnąć swoje cele inwestycyjne.
 5. Ubezpieczenia – doradca finansowy może pomóc w wyborze odpowiednich polis ubezpieczeniowych, aby klient miał odpowiednie zabezpieczenie finansowe w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.
 6. Kredyty – doradca finansowy może pomóc w wyborze odpowiedniego kredytu i pomóc w negocjowaniu lepszych warunków spłaty kredytu.

Doradca finansowy powinien pracować w najlepszym interesie klienta i być niezależnym od konkretnych produktów finansowych. To oznacza, że powinien on wybierać produkty, które najlepiej odpowiadają potrzebom i celom klienta, a nie promować określone produkty, które dają mu największe korzyści finansowe.

Pomoc prawnika w procesie upadłości konsumenckiej – na czym polega?

Pomoc prawnika w procesie upadłości konsumenckiej polega na reprezentowaniu i pomaganiu klientowi w całym procesie upadłościowym.  Prawnik nie jest w stanie zastąpić doradcy finansowego, który może pomóc w kwestiach związanych z zarządzaniem finansami klienta i osiąganiem celów finansowych. Prawnik i doradca finansowy mogą jednak współpracować, aby zapewnić klientowi kompleksową pomoc w kwestiach związanych z upadłością konsumencką.

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl