Geologia

Badania geotechniczne kiedy wymagane?

Zgodnie z prawem budowlanym projekt budowlany powinien uwzględniać wyniki badań geologiczno-inżynierskich fundamentu budowlanego oraz wymagane warunki geotechniczne. Ponieważ przepisy mówią, że załączamy je „w razie potrzeby”, nie są to badania obowiązkowe. Prawo budowlane nie określa,...