Wszystko co musisz wiedzieć na temat tego, jakie ubezpieczenie OCP wybrać – OCP jest to nic innego, jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Ubezpieczenia dzieli się na obowiązkowe oraz dobrowolne. W przypadku polisy OCB należy mówić wyłącznie o ubezpieczeniu dobrowolnym. Oznacza to tyle, że firma, która zajmuje się przewozem towarów może, lecz nie musi takiego ubezpieczenia wykupywać, aby móc prowadzić w sposób legalny i bezpieczny swoją działalność. Wiele osób zastanawia się z pewnością, jakie ubezpieczenie OCP jest najbardziej odpowiednie? W związku z tym postanowiliśmy przedstawić Państwu kilka istotnych informacji na ten temat.

Co należy wiedzieć o ubezpieczeniu OCP?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, czyli OCP jest polisą kierowaną w stosunku do przedsiębiorstw zajmujących się przewozem towarów. Umowa takiego ubezpieczenia za każdym razem zostaje zawierana na okres dwunastu miesięcy. Gdy okres ten upłynie można ponownie podpisać nową umowę z ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika charakteryzuje się również tym, że powoduje ono w sposób znaczący ograniczenie strat w przypadku, gdy nastąpiłaby jakaś niespodziewana okoliczność, z którą wiązały by się duże wydatki. Do okoliczności takich można zaliczyć przede wszystkim: opóźnienie czasu dostawy towarów do odbiorcy, odebranie towaru przez nieupoważnioną do takiej czynności osoby, pojawienie się pożaru i spłonięcie towaru, wypadki wynikające z niekompetencji pracowników, jak również kradzież przedmiotów przeznaczonych do transportu.

W chwili obecnej na rynku ubezpieczeniowym funkcjonuje wiele firm, które w swojej ofercie posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. W związku z tym, przed zawarciem umowy, warto w odpowiedni sposób zastanowić się nad wyborem towarzystwa ubezpieczeniowego, ponieważ dzięki temu będziemy mogli zaoszczędzić trochę pieniędzy. Bowiem ceny u różnych ubezpieczycieli mogą się znacząco od siebie różnić. Warto także pamiętać, iż do końcowej ceny ubezpieczenia zalicza się również obliczanie składki na podstawie rocznych obrotów netto, które dotyczą usług przewozowych danego przedsiębiorstwa. Dlatego też, im wyższe obroty netto w ciągu roku, tym wyższa będzie składka ubezpieczenia. Na wpływ ceny może mieć również okres, przez jaki funkcjonuje na rynku dane przedsiębiorstwo, a także to, czy i w jakiej ilości występowały w przeszłości wypadki dotyczące przewozu towarów w danym przedsiębiorstwie. Do głównej zalety takiego ubezpieczenia należy zaliczyć przede wszystkim szeroki zakres ochrony.

Sprawdź również:

Jakie ubezpieczenie OCP wybrać?

Wiele osób ma problem z tym, jakie ubezpieczenie OCP wybrać. Otóż, należy pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie dwa rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Do tych dwóch rodzajów trzeba zaliczyć:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika krajowego
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika międzynarodowego

W naszym kraju funkcjonuje wiele przedsiębiorstw przewozowych, które w większości przypadków świadczą swoje usługi na terenie kraju, a jedynie czasami mają transport za granicę. W związku z tym, nawet jeżeli transport danej firmy za granicę odbywa się sporadycznie to i tak, taka firma powinna pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika międzynarodowego. Gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy wydarzy się niepożądana sytuacja i w jakim kraju będzie ona miała miejsce.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika krajowego i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika międzynarodowego

Wszystko co musisz wiedzieć na temat tego, jakie ubezpieczenie OCP wybrać
Wszystko co musisz wiedzieć na temat tego, jakie ubezpieczenie OCP wybrać

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika krajowego charakteryzuje się w szczególności tym, że jest to polisa opierająca się na tym, że dedykowana jest firmom, które swoją działalność transportową świadczą wyłącznie na terenie naszego kraju. Przedsiębiorca wykupujący ubezpieczenie OCP krajowe podlega wyłącznie przepisom ustawy prawa przewozowego, jak również kodeksu cywilnego. A towarzystwo ubezpieczeniowe daje gwarancję wypłaty świadczenia zgodnie z postulatami zawartymi w umowie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika międzynarodowego charakteryzuje się przede wszystkim tym, że opiera się nie tylko na przepisach obowiązujących w naszym kraju, ale w szczególności na przepisach uregulowanych w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. Z możliwości wykupu tego rodzaju ubezpieczenia OCP korzystają przedsiębiorstwa, które swoje usługi pełnią nie tylko na terenie Polski, ale również za granicą.

Ubezpieczenie OCP międzynarodowe daje możliwość objęcia powstałej szkody zarówno, jeżeli chodzi o szkodę odnoszącą się do całkowitego lub częściowego zaginięcia towarów, ich uszkodzenia, podpalenia, jak również ich ubytku. Warto również pamiętać, iż kupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, korzystają na nim nie tylko przedsiębiorstwa przewozowe, ale również ich klienci. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku zajścia nieoczekiwanej okoliczności powodującej jakąś stratę – towarzystwo ubezpieczeniowe niezwłocznie wypłaca odszkodowanie klientowi.