Ozonowanie Warszawa – dezynfekcja jest to obecnie jeden z ważniejszych tematów w życiu codziennym. Wszystko oczywiście jest związane z kwestią pandemii wirusa SARS-Cov-2. Dezynfekcja jest obok stosowania maseczek i zachowania dystansu społecznego jest jednym z najbardziej istotnych czynników, który wpływa na nasze bezpieczeństwo. Podkreślają to oczywiście wszyscy specjaliści. Sprawdźmy zatem jakie są aspekty bezpieczeństwa, związane z epidemią wirusa SARS-Cov-2.

Dezynfekcja powierzchni – ozonowanie 

Dezynfekcja powierzchni jest szczególnie istotna w sytuacji, kiedy istnieje spore ryzyko lub wręcz pewność, że kontakt z nią może mieć więcej niż jedna osoba. Nawet w sytuacji, kiedy z danej powierzchni korzystamy tylko my sami (na przykład biurko w pracy), wymagane jest czyszczenie. Istnieje spore ryzyko, że cząstki wirusa mogą na takiej powierzchni osiąść. Może dojść do takiej sytuacji wtedy, kiedy ktoś na przykład kichnie w pomieszczeniu. Wówczas, nawet jeśli nikt nie ma bezpośredniego kontaktu z naszym biurkiem, może zostać ono skażone. Podobna zasada dotyczy również każdej powierzchni, z jaką mamy potencjalny kontakt. Właśnie to jest powodem do tego, aby wszelkie powierzchnie, z których korzystamy wraz z innymi, były dezynfekowane, każdorazowo po użyciu.

Ozonowanie Warszawa
Ozonowanie Warszawa

Dezynfekowanie pomieszczeń jest to szczególna forma dezynfekcji. Do zadań takich najbardziej nadaje się ozonowanie Warszawa jest miastem gdzie najwięcej się ozonuje Warszawa jest pod tym względem w Polsce liderem. Ozonowanie polega na wtłoczeniu do danego pomieszczenia gazu zwanego ozonem. Ozon jest to trójatomowa cząsteczka tlenu, która naturalnie występuje w przyrodzie, ale jest jej naturalnie na naszych wysokościach bardzo mało. Dodatkowo jej największe stężenie występuje w górnych warstwach atmosfery, a dodatkowo wykazuje ona właściwości silnie utleniające, co dla stworzeń żywych jest toksyczne. O ile ozon dla człowieka jest stosunkowo niegroźny, to dla mniejszych organizmów takich jak bakterie lub wirusy, bezpośrednie spotkanie z nim jest toksyczne. Jest to jeden z powodów, dla którego stosuje się ozonowanie Warszawa stosuje ozonowanie w środkach transportu publicznego. Przemawia za tym wspomniana toksyczność ozonu, jak również fakt, że ozon jest gazem i może dotrzeć tam, gdzie dotarcie za pomocą szmatki zwilżonej środkiem dezynfekcyjnym lub nawet bezpośrednio wylanym płynem jest trudne. Z tego to powodu w autobusach, tramwajach oraz w metrze stosowane jest ozonowanie Warszawa, stanowi jednocześnie centrum biznesowe i z tego to powodu na jej obszarze jest bardzo dużo przestrzeni biurowej, która musi być dezynfekowana. W dużej mierze odbywa się to drogą ozonowania Warszawa, jest to największe miasto w kraju, dlatego warto brać przykład z rozwiązań, jakie są w nim stosowane. Dotyczy to oczywiście wszystkich aspektów, do których zaliczamy ozonowanie Warszawa pokazuje, że odpowiednie podejście pozwala na skuteczne eliminowanie zagrożenia. Na terenie Warszawy, ozonowaniu podlegają również przedszkola oraz żłobki. W tych instytucjach publicznych ozonuje się oczywiście całe pomieszczenia, ale można również ozonować poszczególne przedmioty (takie jak zabawki, które siłą rzeczy mają kontakt z wieloma dziećmi). Ozonowanie ma więc bardzo duży wkład, w ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Omówienie szczegółowo kwestii bezpieczeństwa, związanego z ozonowaniem

Jak wspomniano wyżej, ozon jest to gaz dla organizmów żywych toksyczny. Z drugiej strony podkreślamy, że można go bezpiecznie stosować. Na pierwszy rzut oka, te dwa stwierdzenia stoją w oczywistej sprzeczności do siebie. Czy można je jakoś pogodzić? Oczywiście, że tak. Faktem jest, że ozon jest toksyczny dla organizmów żywych, ale bardzo duży wpływ ma tutaj zarówno dawka ozonu, jak i czas jego działania. Im mniejszy organizm, tym mniejsza dawka ozonu będzie dla niego toksyczna. Dla człowieka musiały być to olbrzymie ilości. Nie oznacza to oczywiście, że stosując ozonowanie, nie narażamy osób, które ozonują. Osoby te muszą być oczywiście w odpowiedni sposób zabezpieczone. Zupełnie inna kwestia, dotyczy tego, co dzieje się z ozonem po zakończonym ozonowaniu. Po zakończonym ozonowaniu pomieszczenia są wietrzone. Nie oznacza to oczywiście, że 100% ozonu zostanie wywietrzone. Jeśli chcemy zrozumieć, w jaki sposób ozon jest neutralizowany, musimy przyjrzeć się temu, czym tak naprawdę jest ozon.

Czym jest ozon?

Ponieważ nie każdy musi mieć tego świadomość, ozon jest to trzyatomowa cząsteczka tlenu. W większych ilościach cząsteczki te występują tylko i wyłącznie w górnych warstwach atmosfery. Tylko tam, wpływ promieniowania kosmicznego jest na tyle duży, że cząsteczki tlenu jonizują się (czyli mają dużo większą energię niż zazwyczaj) i w takim stanie, mogą stworzyć cząsteczkę trzyatomową. Warstwa ozonowa jest trwała, nie dlatego, że ozon jest trwały, tylko dlatego, że na dużych wysokościach procesy rozpadu i tworzenia są sobie równe. Na powierzchni ziemi nie ma dużych ilości promieniowania kosmicznego ani innych źródeł promieniowania, które mogłyby tlen wzbudzać. Na powierzchni ziemi ozon może trwać w swojej postaci bardzo krótki okres czasu – najczęściej kilkanaście minut.