Kremacja zwierząt – co to jest? Właściciele zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan. To na nich spoczywa również obowiązek odpowiedniego postępowania z ciałem pupila po jego śmierci. W sytuacji takiej istnieje kilka opcji, jedną z których jest kremacja zwierzęcia. Czym różni się kremacja od zwykłej utylizacji i jakie są jej rodzaje? Kiedy warto zdecydować się na taką formę pożegnania swojego czworonożnego przyjaciela?

Kremacja zwierząt a obowiązujące przepisy

Kremacja zwierząt - co to jest?
Kremacja zwierząt – co to jest?

Dla właścicieli zwierząt domowych, śmierć pupila jest zwykle bardzo smutnym, czasem nawet traumatycznym doświadczeniem. Związani przez wiele lat z czworonożnym towarzyszem, właściciele nie wyobrażają sobie pozbycia się jego ciała jak „odpadu”. Trzeba jednak pamiętać, że pogrzebanie psa czy kota we własnym ogrodzie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Co w takim razie można zrobić, aby nie łamiąc prawa, godnie obejść się ze szczątkami swojego towarzysza?

Postępowanie ze zwłokami zwierzęcia, w tym zwierząt towarzyszących, czyli domowych,  zostało uregulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  z 21 października 2009 r. Przepisy  rozporządzenia  określają warunki  sanitarne dotyczące postępowania z  produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego. W odniesieniu do martwych zwierząt, zapisy aktu przewidują ich usunięcie poprzez sterylizację ciśnieniową w zakładzie utylizacyjnym,  poddanie procesowi spalenia lub współspalania. Prawo umożliwia również grzebanie całych zwierząt lub ich prochów  na specjalnie przygotowanych i zatwierdzonych przez odpowiednie władze sanitarno-weterynaryjne, grzebowiskach dla zwierząt domowych. 

Co w takim razie zrobić po śmierci zwierzęcia towarzyszącego? Właściciel ma kilka możliwości. Może skontaktować się bezpośrednio z zakładem utylizacji i transportu ubocznych produktów zwierzęcych, bądź z  podmiotem pośredniczącym. Zazwyczaj, usługę utylizacji pomogą zrealizować zakłady gospodarski komunalnej, schroniska dla zwierząt lub lecznice weterynaryjne. Można również zdecydować się na kremację zwierzęcia w jednej ze specjalistycznych firm zajmujących się kremacją zwierząt domowych.  

Na czym polega kremacja indywidualna?

kremacja kota w Gorzowie

Kremacja indywidualna zwierzęcia ( https://animaleden.pl/kremacja-zwierzat-szczecin/ ) polega na całkowitym spopieleniu jego ciała w komorze kremacyjnej specjalnego pieca. Całkowity czas trwania spalania to od godziny do kilku godzin, w zależności od wielkości zwierzęcia. W przypadku kremacji indywidualnej cały proces dotyczy spalenia  ciała jednego zwierzęcia. Zwierzę jest dokładnie zidentyfikowane, umieszczane w piecu z poszanowaniem uczuć właściciela, a po zakończeniu spopielania wszystkie prochy są dokładnie zbierane i umieszczane w urnie, którą następnie przekazuje się właścicielowi. 

Dopiero po zakończeniu kremacji jednego zwierzęcia, możliwe jest przystąpienie do spopielania kolejnego.  Pozwala to na uniknięcie ryzyka pomieszania prochów. Dla niektórych właścicieli takie indywidualne podejście do ciała ich czworonożnego przyjaciela ma ogromne znaczenie emocjonalne. Firmy specjalizujące się w kremacji zwierząt organizują często specjalne ceremonie pożegnalne przed złożeniem ciała zwierzęcia w piecu lub podczas przekazywania urny z prochami. Możliwe jest również wykonanie przed spopieleniem odcisku łapki, mogącego stanowić dla właściciela ważną pamiątkę.

Zobacz również:

Kiedy warto skorzystać z kremacji zbiorowej?

Jak wygląda kremacja zwierząt?Kremacja zbiorowa, jak wskazuje nazwa, dotyczy jednoczesnego spalenia ciał kilku zwierząt. Ponownie, pracownicy firmy kremującej obchodzą się z ciałami zwierząt z należnym szacunkiem i poszanowaniem uczuć właściciela. Możliwe jest również zamówienie odcisku łapki. Nie ma jednak możliwości uzyskania prochów swojego zwierzęcia, choć w niektórych spalarniach praktykowane jest przekazanie urn z częścią popiołów z pieca, jeśli takie jest życzenie właścicieli. O wyborze takiej formy kremacji zdecydować mogą względy finansowe. Kremacja zbiorowa jest zdecydowanie tańsza od indywidualnej, a podobnie jak spalanie indywidualne pozwala na zadbanie o ciało zwierzęcia w sposób zgodny z przepisami i uwzględnieniem uczuć właścicieli. W zależności od oferty spalarni, możliwe jest również przygotowanie pamiątek, mogących mieć sporą wartość emocjonalną dla właścicieli.

Kremacja zwierząt – przydatne akcesoria

Firmy oferujące kremację zwierząt zazwyczaj  udostępniają również w sprzedaży akcesoria przydatne podczas ostatniego pożegnania czworonożnego przyjaciela. Możliwe jest indywidualne dobranie urny, a nawet jej personalizacja dzięki wygrawerowaniu napisu, np. imienia pupila. Urna  z prochami może zostać umieszczona na grzebowisku, chociaż możliwe jest również jej przechowywanie w innym miejscu. Po spopieleniu ciała zwierzęcia i umieszczeniu prochów w urnie, prawny obowiązek utylizacji ciała zwierzęcia zostaje spełniony. 

Dostępne są również specjalne zestawy do wykonania odcisku łapy zwierzęcia, a także tabliczki informujące o imieniu czy  okresie życia zwierzęcia umieszczane na grzebowisku – jeśli właściciel zdecyduje się umieścić urnę z prochami swojego pupila w takim miejscu. Niezależnie pod tego, czy właściciel zdecyduje się na kremację indywidualną czy zbiorową,  zapewni   zgodne z przepisami traktowanie ciała swojego zwierzęcia. To ważne nie tylko ze względów prawnych, ale również emocjonalnych. Możliwość pożegnania swojego często wieloletniego towarzysza i przyjaciela w godny sposób ułatwia przejście przez trudny okres po jego śmierci.