Jak pozyskać środki unijne na rozwój firmy – o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej marzy niemal każdy, ponieważ wiąże się z tą kwestią wiele wymiernych i długofalowych korzyści. Dzięki prowadzeniu własnej firmy istnieje możliwość znacznie szybszego i zwiększonego zarobku, a co za tym idzie – istnieje możliwość na podwyższenie swojego standardu życia. Wiele osób, które rozmyślają nad założeniem własnej firmy bardzo często rezygnuje z tych marzeń ze względu na brak pieniędzy, które by mogły posłużyć na założenie działalności gospodarczej, a jak powszechnie wiadomo, koszty utrzymania firmy są uzależnione od tego, czym chcemy się trudnić.

Jakie czynniki przyczyniają się do tego, że coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej?

Czynników, które przyczyniają się do tego, że coraz większe grono decyduje się na założenie działalności gospodarczej jest wiele. Przede wszystkim należy tutaj zaznaczyć takie kwestie jak:

  • możliwość pracy na własny rachunek
  • możliwość szybszego wzbogacenia się
  • sposobność pracy w różnych ramach czasowych
  • duży komfort
  • duża satysfakcja
  • możliwość rozwoju

Co należy zaliczyć do wad wynikających z prowadzenia własnej działalności gospodarczej?

Jeżeli chodzi o główne wady związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej to można tutaj przede wszystkim zakwalifikować takie aspekty jak:

  • obowiązki związane z księgowością
  • obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
  • występowanie ryzyka związanego z niepowodzeniem danego przedsięwzięcia
  • konieczność ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wszystko co musisz wiedzieć o Pożyczce na start

Pożyczka na start jest to nic innego, jak projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest to projekt cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród polskich obywateli, ponieważ taką pożyczkę unijną na start można otrzymać na bardzo preferencyjnych warunkach. Mikro pożyczka unijna charakteryzuje się w dużej mierze tym, że jej oprocentowanie wynosi jedynie 0,25 procent, a dokonać jej spłaty można nawet do 7 lat. Nic więc dziwnego, że jest ona aż tak bardzo popularna w chwili obecnej. Należy również zaznaczyć, iż pożyczka dla firm na start jest finansowaniem, które nie posiada w swych wymogach formalnych ponoszenia jakichkolwiek kosztów, a w szczególności tych związanych z opłatą manipulacyjną oraz wkładem własnym.

Pożyczka dla przedsiębiorców, jaką jest Pożyczka na start odznacza się też tym, że mogą z niej skorzystać również imigranci, jak również reemigranci. Pożyczkę taką mogą otrzymać osoby, które ukończyły 30 lat, a można ją przeznaczyć w szczególności na: zakup różnorodnych maszyn, zakup urządzeń do firmy, zakup materiałów biurowych, kupno licencji oraz oprogramowania informatycznego, a także na wydatki związane z marketingiem prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, jak można łatwo zauważyć, pole manewru, jeżeli chodzi o przeznaczenie takiej pożyczki jest bardzo szerokie.

Zobacz również:

Kto nie ma możliwość otrzymania dotacji na założenie własnej firmy?

Na złożenie własnej firmy nie mają możliwości otrzymania dotacji podmioty, które są związane z: sektorem rybołówstwa, sektorem hutnictwa żelaza, sektorem hutnictwa stali, sektorem włókien syntetycznych, sektorem węglowym, sektorem wytwarzania energii, sektorem rolnictwa, jak również sektorem transportu. Wszystkie te sektory zostały w sposób rzetelny objaśnione przede wszystkim w Traktacie WE w sprawie pomocy w ramach zasady de minimis z dnia 6 października 2006 roku.

Pomysł na biznes to podstawa

Jak pozyskać środki unijne na rozwój firmy
Jak pozyskać środki unijne na rozwój firmy

Każdy przyszły przedsiębiorca, który jest zainteresowany założeniem swojej działalności gospodarczej powinien w pierwszej kolejności posiadać odpowiedni biznesplan, który będzie jego silnikiem napędowym w podejmowaniu różnorodnych działań zmierzających do założenia własnej firmy. Bowiem bez odpowiedniego i przemyślanego biznesplanu, nawet największe finansowanie, może prowadzić do zamknięcia działalności gospodarczej w przyszłości. Warto więc opracować taki plan, który będzie mógł przynosić nam wymierne korzyści, a nie tylko koszty związane z prowadzeniem firmy, a jak powszechnie wiadomo na początku prowadzenia działalności gospodarczej należy w jak najmniejszym stopniu ograniczyć wszystkie koszty, aby szybko nie zbankrutować. Niestety osoby, które podejmują swoje działania w sposób nieprzemyślany bardzo często są zmuszone do szybkiego zamknięcia swojego przedsiębiorstwa, ponieważ więcej muszą do niego dokładać, niż uzyskują z niego przychodów. Warto również pamiętać, że osoba chcąca złożyć własną firmę powinna przede wszystkim znać się na tym, na czym będzie opierała się jej działalność gospodarcza, ponieważ firma mogła odnieść pełen sukces należy być najlepszym w swojej branży i wszystkie usługi świadczyć wyłącznie na jak najwyższym poziomie. Inną, istotną kwestią jest także to, że dobierać takich współpracowników, którzy będą w sposób rzetelny wykonywać swoje obowiązki służbowe i będą posiadali do tego odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, a my sami powinniśmy darzyć ich odpowiednim zaufaniem.